ดูหน้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 100 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (สงวนสิทธิ์ต้องเปลี่ยนสินค้าตัวเดียวกัน และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์) หากไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ จะคืนเงินให้ภาย 15 วัน หรือหากเป็นลูกค้าบัญชี จะคืนเงินให้ในรอบวางบิลนั้นๆ

 

2. กรณีที่สินค้ามีการอัพเกรดสินค้ารุ่นอื่นทดแทน หรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบและยืนยันก่อนมีการอัพเกรดสินค้าทุกครั้ง

 

3.  สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไขการรับประกัน เช่น การชำรุดจากการขนส่ง สินค้าหมดอายุ การเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท ถือว่าสินค้าสิ้นสุดการรับประกัน

 

4. ค่าขนส่งที่เกิดจากการส่งสินค้าเคลมทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบให้

 

 

 


28 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 5246 ครั้ง